0901 33 84 33

VAN CỔNG

Giá: Liên hệ

Đường kính: DN50-DN600 (F4)/ DN50-DN300 (F5)

Áp lực làm việc tối đa: PN16

Vật liệu: gang cầu EN-GJS 400-15 (GGG40)

Kết nối bích: TS ISO 7005-2/TS EN 1092-2

Kích thước: DIN 3202 (F4) / DIN3225 (F5) / TS EN 558/1-14

Nhiệt độ làm việc : -10 ºC … +80 ºC

Bao phủ: Sơn tính điện Epoxy RAL5005