1. Mục đích và phạm vi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang quý khách xem, số links (liên kết) bạn click, những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến https://trongtin.net và các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) quý khách sử dụng mỗi khi truy cập vào website https://trongtin.net gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến bằng ứng dụng Google Analytics.

  1. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty Trọng Tín sử dụng những thông tin thu thập để nâng cao chất lượng trang website https://trongtin.net cũng như nắm rõ những sản phẩm mà khách hàng quan tâm để cải thiện trang website https://trongtin.net tốt hơn.

  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công Ty TNHH TM&DV Trọng Tín

Website: https://trongtin.net

Địa chỉ: 168 Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại: 0901 33 84 33

  1. Cam kết bảo mật thông tin 
  • Những thông tin được Công Ty Trọng Tín thu thập như địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến, được cam kết không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu, https://trongtin.net sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời.